Saules enerģija

Nodrošinām klientus ar nepieciešamo siltumenerģiju un elektroenerģiju, izmantojot ilgtermiņā efektīvus, drošus un videi draudzīgus risinājumus atbilstoši klienta vēlmēm un katra konkrētā objekta specifikai.

Saules siltumenerģijas iegūšanai pārsvarā tiek izmanti saules kolektori, ko var kombinēt ar siltumsūkņiem, karstā ūdens iekārtu "Little Magic Box" vai citām iekārtām.

Savukārt saules elektroenerģijai izmanto saules baterijas (PV moduļus jeb fotovoltu elementus).

Siltumenerģija no saules

Saules kolektorus izmanto:

- tikai ūdens sildīšanai;
- ūdens sildīšanai un apkures atbalstam
- ūdens sildīšanai, apkures atbalstam un baseina piesildīšanai.

Saules kolektoru sistēmas sastāv no:
- saules kolektoriem, kuros tiek uztverta no saules plūstošā siltumenerģija;
- īpaši sagatavotas caurules, kuras piepildītas ar speciālu šķidrumu siltuma pārnesei no kolektoriem uz siltummaini;
- tvertnēs ar siltummaini, kurā solārais šķidrums saules kolektoros saņemto siltumu nodod ūdenim;
- sistēmas vadības iekārtas, kas kontrolē un vada sistēmas darbu, tai skaitā cirkulācijas sūkņu darbu;
- īpaša cirkulācijas sūkņa, vārstiem un termovārstiem sistēmas darbībai;
- siltummaiņa baseina piesildīšanai, ja nepieciešams.

Saules_kolektori-Standartshema.jpg

 

Elektrība no saules

Saules baterijas uzstāda:

-veidojot sistēmas pieslēgumu publiskajam elektropārvades tīklam (t.s. "on-grid" pieslēgums);
-kā autonomas sistēmas (t.s. "off-grid" pieslēgums), kur iekārtas strādā autonomi, nav pieslēgtas publiskajam elektropārvades tīklam;
- kombinējot autonomu sistēmu ar pieslēgumu publiskajam elektropārvades tīklam, tādējādi nodrošinot maksimālu iegūtās saules enerģijas izmantošanu klienta pašpatēriņam.

Autonomām un kombinētām sistēmām piedāvājam Victron Energy logo kleur.jpg inverterus, uzlādes kontrolierus, akumulatoru stāvokļa kontroles iekārtas

 

 

Apkures sistēmas

Piedāvājam apkures sistēmu, katlu māju, siltummezglu izbūves projektus, montāžu un apkalpošanu.

Piegādājam un uzstādām DeDietrich de-dietrich.jpg gāzes apkures katlus.

 

Ūdensapgāde un kanalizācija

Ūdensapgāde

Izbūvējam, montējam ēku iekšējās ūdensapgādes sistēmas, apkalpojam tās.

Izstrādājam iekšējo ūdensapgādes sistēmu projektus saskaņā ar klientu vēlmēm.

 

Kanalizācija

Izbūvējam, montējam ūdensapgādes un kanalizācijas ārējos tīklus, apkalpojam tos.

Izstrādājam ūdensapgādes un kanalizācijas ārējos tīklus projektus saskaņā ar klientu vēlmēm.